آخرین نسخه مجله

ازمیرتایمز

تلاش ما تولید محتوای فرهنگی و سرگرمی فاقد هر گونه جهت گیری قومیتی ، مذهبی ، غیراخلاقی و سیاسی بوده که سعی در جهت ایجاد پل ارتباطی میان فارسی زبانان خارج از ایران را داریم

15

Mart

2021

نسخه چهارم قابل دانلود

PDF - 16 Page - 20 MB 

1

Mart

2021

نسخه سوم قابل دانلود

PDF - 15 Page - 18 MB 

15

Şubat

2021

نسخه دوم قابل دانلود

PDF - 16 Page - 18 MB 

1

Şubat

2021

نسخه یکم قابل دانلود

PDF - 10 Page - 19 MB