آخرین نسخه مجله

بیوگرافی گرافیست ها

ا.حسین اسکندرنیا

ا.حسین اسکندرنیا

زیبایی شناسی بصری

کارگردانی انیمیشن

ندا باقری نژاد 

ندا باقری نژاد 

UI/UX designer

شرکت گویا گرافیک