آخرین نسخه مجله

خدا کند انگورها برسند

با من بزن پیاله ای دیگر بسلامتی باغ های معلق انگور و تو همچنان که مستانه میخندی مرا نیز به یادآوری رفیق من رفیق شفیق من

13.04.2022
ادبیات
لینک کوتاه
https://izmirtimes.gersuz.com.tr/a/05e7

ازمیرتایمز مقالات> خدا کند انگورها برسند

خداکند انگورها برسند نوشته دکتر مسیح رضوانی با من بزن پیاله ای دیگر بسلامتی باغ های معلق انگور

چند دل نوشته از دکتر مسیح رضوانی
  • خدا کند انگورها برسند
  • فکر میکنی آدم از چه میمیرد
  • دختر رقصنده

خدا کند انگورها برسند


خدا کند انگورها برسند

جهان مست شود تلو تلو بخورند

خیابان ها به شانه هم بزنند

رئیس جمهور ها و گداها مرزها مست شوند و محمد علی بعد از هفده سال مادرش را ببیند و آمنه بعد از شانزده سال کودکش را لمس کند

خدا کند انگورها برسند

آمو زیباترین پسرانش را بالا بیاورد

هندوکش دخترانش را آزاد کند

برای لحظه ای تفنگ ها یادش برود دریدن را

کارد ها یادش برود بریدن را

قلم ها آتش را آتش بس بنویسند

خدا کند کوه ها به هم برسند

دریاها چنگ بزنند به آسمان ها ماه ش را بدزدند

به می خانه شوند پلنگ ها با آهو ها

خدا کند مستی به اشیا سرایت کند

پنجره ها دیوار ها را بشکنند

و تو همچنان که مستانه میخندی مرا نیز به یادآوری رفیق من رفیق شفیق من

با من بزن پیاله ای دیگر بسلامتی باغ های معلق انگور

دل نوشته ای از دکتر مسیح اضوانی فکر میکنی انسان از چه میمیرذ خدا کند انگورها برسند

 

فکر میکنید آدم از چه میمیرد؟


از گرسنگی ؟   از سیگار ؟    از غصه ؟

نه ، آدم از بی امیدی میمیرد...

از اینکه هر روز صبح چشم هایش را باز کند و نداند چرا باید از جایش بلند شود ..... و چقدر خوب است که یک معامله گر ، برای تمامی اینها حد ضرر یا به اصطلاح فرنگی ها (استاپ لاس) قرار دهد ، آنوقت با فکری باز و روحیه ای شاد و ذهنی نو سراغ فرصت بعدی میرود و قطعا سود میکند ، چون دیگر همشکل قدیم نیست ، مسیری نو را طراحی و بررسی میکند و با دقت بیشتر در مسیر جدید قدم برمیدارد ، با مطالعه بیشتر به استراتژی بهتر میرسد ،  اصلا چه کسی گفته که در ناامیدی بسی امید است ؟؟؟

این جمله  کلا اشتباه و فریب دهنده ست، مگر نمیگویند که :  از کوزه همان تراود که دراوست ؟؟؟ مگر میشود از ناامیدی امید حاصل شود ؟ یا مثلا تخم بادام بکاریم و انتظار درخت پرتغال را داشته باشیم ؟؟؟ یا از کوزه دوغ آب انار تراوش کند ؟؟؟

من میگویم در ناامیدی تا بی نهایت تاریکی وناامیدی ست و در امید است که امید می تراود

فکر میکنی آدم از چه میمیرد من میگویم در ناامیدی تا بی نهایت تاریکی وناامیدی ست و در امید است که امید می تراود

دختر رقصنده


  تو‌زندگی این شیطان زیبا خیلی اوقات جلوی همه ماها با عشوه گری و ناز و غمزه با سبدی پر از گل  سرخ ، چنان از اینطرف به انطرف با حرکات موزون میزقصه که دل هر شیری را نرم میکند چه رسد به دل انسان طماع و‌ در چنگ وسوسه ، اینها همه زرق و برقی هست که شیاطین به این دختر رقصنده زشت بد ترکیب گرگ در لباس گوسفند ، آویزان کرده اند . موقع اخبار مهم کمی‌صبور باش ، گول حرکتهای کندل ها را مخور  ، مگر موقع اخبار چند پیپ قیمت حرکت میکند که تو از ترس از دست دادن سود کلان فریب رقصنده زیبای بروکر را میخوری و وارد معامله میشوی غافل از اینکه تفاوت قیمت خرید و فروش و میزان اسپرد به قدری زیاد است که شاید شاید شاید شانس بیاوری و دوشاهی سود کنی ، چه میگویم من شاید دوشاهی سود ؟؟؟ شک‌ نکن بیشتر مواقع مجبور میشوی با ضرر معامله ای که به ظاهر پر سود بود را ببندی .

در زندگی واقعی خیلی مواقع پیش می آید که همه ما اگر کمی صبوری میکردیم ضرر نمیکردیم

دختر رقصنده نویسنده دکتر مسیح رضوانی بر گرفنه از کتاب درسهایی که از فارکس یاد نمیگیری


قسمتی هایی از کتاب : درس های که یک معامله گر از فارکس یاد نمیگیرد.

نویسنده : دکتر مسیح رضوانی    گردآوری مجله ازمیر تایمز