آخرین نسخه مجله

انگلیسی درمانی

چرا جمعی از زبان آموزان ممتاز پس از کسب نمرات عالی در آزمونهای کتبی قادر به به کارگیری شفاهی نکات دستوری نیستند؟

9.02.2022
عمومی
لینک کوتاه
https://izmirtimes.gersuz.com.tr/a/0FCD

ازمیرتایمز مقالات> انگلیسی درمانی

 

کلام مبتکرنمرات عالی در آزمونهای کتبی


زبان انگلیسی نه تنها دشوار نیست، بلکه فرّار هم نیست. این تصور رایج و در عین حال اشتباه، ممکن است از این مهم نشأت گرفته باشد که زبان انگلیسی به رقم داشتن ماهیتی زایا و پویا دارای واژگان فراوان و گسترده در حوزه های متعدد همچون علم اقتصاد، ریاضیات، کامپیوتر، پزشکی، ادبیات و غیره میباشد. برای مثال، یک گل میتواند در حوزه های مختلف مانند پزشکی، گیاه شناسی، کشاورزی، روزمره و غیره به اسامی مختلفی نامیده شود. از سوی دیگر، با تأکید و تأئید بر ویژگیها و نیازهای زبان آموز امروز در کشور، اعمال تغییراتی چند در شیوۀ آموزش زبان انگلیسی در راستای ساده سازی و ارائه آسان مطالب، به نظر امری مهم و ضروری میرسد. بنابراین، بر آن شدم تا با ایجاد و اعمال تغییراتی اساسی، به درمان شیوۀ آموزش زبان انگلیسی بپردازم و آن را  English Therapy "نام دهم. به بیانی دیگر، این مجموعه به سان یک "دراور گرامر"، متشکل از 30  کشور ، می ماند که در هر کشو نکته ای مهم به زبان ساده و عامیانه گنجانده شده است. ناگفته نماند ایدۀ ایجاد " English Therapy "زمانی در ذهنم نقش بست که پس 10 سال تلاش بی وقفه در زمینۀ آموزش زبان انگلیسی، بر آن شدم تا برای سؤالاتی از قبیل سؤالات زیر، پاسخی یافته و راهکاری بیندیشم.


 

English Therapy

 

  • چرا جمعی از زبان آموزان ممتاز چه در آموزشگاهها و چه در مدارس، پس از کسب نمرات عالی در آزمونهای کتبی قادر به به کارگیری شفاهی نکات دستوری نیستند؟
  • چرا جمعی از دانش آموختگان دانشگاه که اکثر دروس خود را از کتب اصلی و مراجع انگلیسی آموخته اند، قادر به مکالمه روان به زبان انگلیسی نیستند؟
  • چرا  جمعی از زبان آموزان پس از گذراندن  دورههای ترمیک در آموزشگاهها، نتیجۀ مطلوب کسب نکرده و کماکان برای نمونه، تفاوت ماضی ساده و ماضی نقلی را فقط در انجام تمرینات کتبی قائل بوده و قادر به کاربرد آن در ارائه مکالمه شفاهی نیستند و اکثراً پس از گذراندن چندین ترم از ادامه فراگیری باز میمانند؟

با کنار هم گذاشتن قطعات این پازل، به این نتیجه رسیدم، ممکن است اشکالی در کار باشد. البته باور دارم، نه تنها ایرادی بر آموزشگاهها، مدرسان محترم، کتب آموزشی و میزان استعداد فارسی زبانان در یادگیری زبان انگلیسی وارد نیست، بلکه همۀ آنها مکمل این روش جدید هستند و معتقدم شیوۀ English Therapy پیش نیاز ضروری متدهای روز میباشد. " English Therapy "بر پایه ایجاد تغییرات در اسامی دستوری و تعاریف گرامری است. تعاریفی که تا کنون نه تنها در ذهن زبان آموز نقش نبسته، بلکه بر زبان او نیز ننشسته، چرا که قادر به تکلم نمیباشد. به طور کل، مدعی هستم ارائه تمامی مطالب مفهومی که پیش نیاز شرکت در کلاسهای آموزشگاهی است، در یک دراور متشکل از 30 کشو و حداکثر در مدت زمان 10 ساعت امکانپذیر است. دراوری که به زبانی بسیار ساده و عامیانه تمامی سؤالات موجود در ذهن زبان آموز را برطرف کرده و در عین حال با صرفه جویی در زمان دنیای پرمشغلۀ امروز زبان آموز، دیدی جامع و کامل به وی میبخشد. همچنن شایان ذکر است " English Therapy "را میتوان تحت عنوان علمی "Neurolearning "از نظر زبانشناسی و متدولوژی، اثبات و توجیه کرد. این شیوه با تکیه بر قوانین همنشینی در زبانشناسی و ارائۀ مفاهیم به زبان مادری زبان آموز، توانش ذهنی وی را در راستای کنار هم قرار دادن لغات انگلیسی که در ذهن دارد به سرعت افزایش داده، ذهن را فعال ساخته و او را قادر به ساخت جملات کاربردی پرشمار میسازد. در ادامه، او میتواند با حضور در محیط کلاسهای انگلیسی، این بار با ذهنی آماده و عاری از سؤالات و ابهامات، دامنۀ لغات خود وسعت بخشیده و بر طبق قوانین جانشینی در زبانشناسی نه تنها صرفاً انگلیسی کلاسی را آموزش ببیند، بلکه در خارج از محیطهای کلاسی نیز قادر به استفاده از دانش زبانی خود گردد.

جالب است بدانید، مفاهیم گنجانده شده در "دراور گرامر" میتواند به تمامی زبانها موجود ترجمه شده و در اختیار زبان آموزان ملل دیگر نیز قرار گیرد، زیرا که اساساً بر اساس ارائه ساختار در مقابل مفهوم است و آن مفهوم میتواند به زبانی دیگر ارایه گردد.


 گردآوری مجله ازمیر تایمز 

معرفی اعضای باشگاه مشترکین ایودا باشگاه مشترکین ایودا 

یک بلیط برای هر کجا که تو بخوای

evoda.net

 نویسنده : عادله عالی زاده