آخرین نسخه مجله

PDF - 15 Page - 19 MB

نسخه نهم مجله ازمیرتایمز

استفاده از مجله ازمیرتایمز برای عموم رایگان بوده و بابت آن هزینه ای دریافت نمی شود 

ترجمه شعرگازپیزم(رپ ترکی)

گلویم خشک شده آنها در سرراه منتظر من هستند اگر روزی سراغ مرا بگیرند ، سکوت کن دستت خونیه چون از این به بعد در آهنینه ، برادر چه اشتیاقی به حسرت ، در طبیعت گناه وجود دارد گدایی و دزدی ، چاره ی فقراست تار در دست همیشه اشک روی چشمانش منتظر بوده بار نا امیدی بر پشت روزی انسانها ترازوی عدالت را لگد خواهند کرد ما این آشفتگی را شاهد خواهیم بود ما از نزدیگ فریاد میزنیم پیر شدنم را از صدایم متوجه می شوم       یا وقتی هر آهنگ را به قصد وداع نوشتن از لذت ها و عشق های زشت من فقط خرده هایی باقی خواهد ماند و تنها این خواهد بود اگر انسان هایی که از تو بیشتر رنج میکشند را نمیبینی چطور می توانیم دوست باشیم اینها مشت مشت بر پشت ما سنگینی کرده و گل سرخ خوشبینی را در پارک ها شکوفا می کند


توجه:
با لمس قسمت هایی از صفحات مجله که دارای علامت تاچ(انگشت) می باشد می توانید به صفحات متصل آن وارد شوید.


برای دانلود نسخه های قبلی مجله به بخش آرشیو مراجعه نمایید

مجله ازمیرتایمز
فایل پی دی اف