آخرین نسخه مجله

PDF - 18 Page - 23 MB

نسخه هفدهم مجله ازمیرتایمز

استفاده از مجله ازمیرتایمز برای عموم رایگان بوده و بابت آن هزینه ای دریافت نمی شود 

 درست ساعت پنج عصر بود.     پسری پارچه‌ی سفید را آورد     در ساعت پنج عصر     سبدی آهک، از پیش آماده     در ساعت پنج عصر     باقی همه مرگ بود و تنها مرگ     در ساعت پنج عصر     باد با خود برد تکه‌های پنبه را هر سوی     در ساعت پنج عصر     و زنگار، بذر ِ نیکل و بذر ِ بلور افشاند     در ساعت پنج عصر.     اینک ستیز ِ یوز و کبوتر     در ساعت پنج عصر.     رانی با شاخی مصیبت‌بارتوجه:
با لمس قسمت هایی از صفحات مجله که دارای علامت تاچ(انگشت) می باشد می توانید به صفحات متصل آن وارد شوید.


برای دانلود نسخه های قبلی مجله به بخش آرشیو مراجعه نمایید

مجله ازمیرتایمز
فایل پی دی اف