آخرین نسخه مجله

PDF - 102 Page - 2 MB

کتاب انتحاری

استفاده از مجله ازمیرتایمز برای عموم رایگان بوده و بابت آن هزینه ای دریافت نمی شود 

دیباچه


این مجموعه که در دست دارید، حکایت تلخی از نوجوانی دارد که با احساسات پاک اش بازی می شود و عملن طعمه دستگاه مغزشویی وعملیات فریب و نیرنگ می شود. در این جا نویسنده تلاش کرده تا زندگی یک نوجوانی را به تحریر بیاورد که قربانی عملیات های روانی یگ گروه تروریستی شده،  اما در فرجام نادم است به آنچه انجام داده.  جا دارد از نویسنده این مجموعه اظهار سپاس نمایم.

✔ برای توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید


نویسنده: احمد فهیم کوهدامنی  عضو باشگاه مشترکین ایودا

مشخصات نشر: کابل - افغانستان ،1397  انتشار آنلاین: مجله ازمیرتایمز


برای دانلود نسخه های قبلی مجله به بخش آرشیو مراجعه نمایید

مجله ازمیرتایمز
فایل پی دی اف