آخرین نسخه مجله

ویدیو ماهیگیری در ازمیر

همه گیری جهان مدرن که غرق در ریاضیات و اضطراب است ، زندگی را حتی غیر قابل تحمل می کند. انتهای راه کسانی که می خواهند از هیاهوی زندگی روزمره فرار کنند به دریا می رسند. تورهای قایقی ، که سالهاست محبوب ترین آدرس تعطیلات تابستانی بوده اند ، مردم را از انرژی منفی و استرس این جهان مدرن نجات می دهند.

در این مقاله چه چیزهایی می خوانید؟

  1. خلیج های غنی از ماهی در ازمیر
  2. مناسب ترین طعمه و تجهیزات برای ماهیگیری در ازمیر
  3. ماهیگیری با قایق بسیار بهتر است
  4. یک روز پربار را در ساحل چشمه ازمیر توصیف می کنیم
  5. جزایر بهشت ​​اورلای ازمیر نیز در مسیر ماست

✔  مطالعه مقاله ماهیگیری در ازمیر