کتاب کینگ

کینگ همیشه یه مود بوده ، یه پاسخ مثبته به هر خواسته قلبی که ارزش رسیدن داره  ، کینگ ساده‌ترین رول رو داره ، حدس زدن نظرش خیلی ساده است  ، چون جوابش به تمام خواسته‌ها از قلب مشخصه  ، هرکسی می‌تونه یه کینگ باشه.
منم همیشه هستم

©Copyright 2022 GERSUZ - All Rights Reserved