آرشیو مجله ازمیر تایمز

تلاش ما تولید محتوای فرهنگی و سرگرمی  فاقد هر گونه جهت گیری قومیتی ، مذهبی ، غیراخلاقی و سیاسی بوده که سعی در جهت ایجاد پل ارتباطی میان فارسی زبانان خارج از ایران را داریم

1

Ocak

2022

نسخه 21 قابل دانلود

PDF - 26 Page - 29 MB 

1

Aralık

2021

نسخه بیستم قابل دانلود

PDF - 22 Page - 26 MB 

1

Kasım

2021

نسخه نوزدهم قابل دانلود

PDF - 19 Page - 25 MB 

15

Ekim

2021

نسخه هجدهم قابل دانلود

PDF - 17 Page - 23 MB 

1

Ekim

2021

نسخه هفدهم قابل دانلود

PDF - 18 Page - 23 MB 

15

Eylül

2021

نسخه شانزدهم قابل دانلود

PDF - 17 Page - 21 MB 

1

Eylül

2021

نسخه پانزدهم قابل دانلود

PDF - 18 Page - 23 MB 

15

Ağustos

2021

نسخه چهاردهم قابل دانلود

PDF - 18 Page - 25 MB 

1

Ağustos

2021

نسخه سیزدهم قابل دانلود

PDF - 22 Page - 28 MB 

15

Temmuz

2021

نسخه دوازدهم قابل دانلود

PDF - 20 Page - 25 MB 

1

Temmuz

2021

نسخه یازدهم قابل دانلود

PDF - 15 Page - 24 MB 

15

Haziran

2021

نسخه دهم قابل دانلود

PDF - 13 Page - 20 MB 

©Copyright 2022 GERSUZ - All Rights Reserved