آخرین نسخه مجله

سمینار ها و جشن ها

izmir times

صفحه مربوط به معرفی سمینارها ، جشن ها و برگذاری های گوناگون فارسی زبانان در شهر های مختلف ترکیه
مدت زمان: سه ساعت
به صرف چای

باشگاه ایودا

برگذار کننده:

2022

باشگاه ایودا

18 Nisan

روانشناسی مهاجرت

روانشناسی مهاجرت

آسیب های روحی و روانی مهاجرت

هدف از برگزاری این سمینار کمک به مهاجرانی که به علت مهاجرت با پیامد های روحی فردی و خانوادگی مواجه شده‌ان
مدت زمان: صد دقیقه
اطلاعاتی موجود نیست

اوستا

برگذار کننده:

2022

اوستا

14 Mayıs

کنسرت رستاک و اهورا در ازمیر

کنسرت رستاک و اهورا در ازمیر

کنسرت رستاک و اهورا در ازمیر

دو گروه توانمند موسیقی با نغمه ها و نواهای اقوام بزرگ و تمدن کهن ایران زمین در شهر ازمیرمجوعه فرهنگی و هنری اشیک ویسل در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ساعت ۸ شب بر روی صحنه خواهند رفت.