آخرین نسخه مجله

ازمیرتایمز

تلاش ما تولید محتوای فرهنگی و سرگرمی فاقد هر گونه جهت گیری قومیتی ، مذهبی ، غیراخلاقی و سیاسی بوده که سعی در جهت ایجاد پل ارتباطی میان فارسی زبانان خارج از ایران را داریم

31

Temmuz

2022

نسخه 28 قابل دانلود

PDF - 29 Page - 27 MB 

1

Temmuz

2022

نسخه 27 قابل دانلود

PDF - 34 Page - 34 MB 

1

Haziran

2022

نسخه 26 قابل دانلود

PDF - 34 Page - 38 MB 

1

Mayıs

2022

نسخه 25 قابل دانلود

PDF - 31 Page - 34 MB 

1

Nisan

2022

نسخه 24 قابل دانلود

PDF - 33 Page - 34 MB 

1

Mart

2022

نسخه 23 قابل دانلود

PDF - 29 Page - 33 MB 

1

Şubat

2022

نسخه بیست و دوم قابل دانلود

PDF - 27 Page - 31 MB 

1

Ocak

2022

نسخه 21 قابل دانلود

PDF - 26 Page - 29 MB 

1

Aralık

2021

نسخه بیستم قابل دانلود

PDF - 22 Page - 26 MB 

1

Kasım

2021

نسخه نوزدهم قابل دانلود

PDF - 19 Page - 25 MB 

15

Ekim

2021

نسخه هجدهم قابل دانلود

PDF - 17 Page - 23 MB 

1

Ekim

2021

نسخه هفدهم قابل دانلود

PDF - 18 Page - 23 MB