آخرین نسخه مجله

شعر Kız Çocuğu ناظم حکمت

شعر Kız Çocuğu ناظم حکمت، درخواست صلح را از یک دختر هفت ساله، ده سال پس از کشته شدن او در حمله بمب اتمی در هیروشیما، بیان می کند. این شعر به عنوان یک پیام ضد جنگ به محبوبیت رسیده است و به عنوان یک شعر توسط تعدادی از خوانندگان و نوازندگان در ترکیه و سراسر جهان اجرا شده است. همچنین در انگلیسی با عناوین مختلف دیگری از جمله I Come and Stand at Every Door، I Unseen و Hiroshima Girl شناخته می شود.

بیوگرافی ناظم حکمت