آخرین نسخه مجله

PDF - 15 Page - 14 MB

نسخه شماره یکم مجله ده ایکس

استفاده از مجله ازمیرتایمز برای عموم رایگان بوده و بابت آن هزینه ای دریافت نمی شود 

بلاک چین چیست ، رشد ده برابری من ، فارکس یا ارز دیجیتال ، خودشناسی در بازار های ارزی و بورس ، کنترل سرمایه ، پرپتانسیل های گمنام

مجله ده ایکس مجله ی کسانی که مایلند رشد ده برابری در کار و زندگی داشته باشند. در این مجله به راهکارهای ده برابری موفقیت می پردازیم.

جف بیزوس وموفقیت آن در آمازوننادر رمضانی ، بلاک چین چیست و کاربرد آن در آینده چه خواهد بودپر پتانسیل های گم نام ، قبل از شروع یاد آور بشم که ، هدف این مجموعه بالا بردن سطح اطلاعات و معرفی ارزهایی با پتانسیل بالا استجلال عربگل  ، پنجره موفقیت ، مدیریت سرمایه ، به همسرم بگم ،چون با پول قرض کردن کاملا مخالف بود، خوابم برد

بهاره احسان پور


برای دانلود نسخه های قبلی مجله به بخش آرشیو مراجعه نمایید

مجله ازمیرتایمز
فایل پی دی اف