آخرین نسخه مجله

فستیوال شکلات ازمیر

برای رزرو و اطلاعات بیشتر در مورد این فستیوال به وبسایت برگذار کننده مراجعه کنید

22.04.2022 - 24.04.2022

www.izmircikolatafest.com

فیلم زیر نمونه ای از این فستیوال در سالهای گذشته می باشد که به دلیل پاندمی کورونا دو سال است که برگذار نمیشود .