آخرین نسخه مجله

ویدیو فستیوال کنگر فرنگی

با برگزاری جشنواره بین المللی کنگر فرنگی ( انگینار ) اورلا که از سال 2015 در اورلا برگزار می شود، تولید و فروش کنگر فرنگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و توجه به مشکلات تولید کننده جلب شده است (جشنواره بین المللی آرتیشو اورلا، 2017). علاوه بر این، عموم مردم از تولید و فرآوری صحیح وکنگر فرنگی ( انگینار ) ، محصولی با اهمیت خوراکی و غذایی فراوان ، مطلع شدند و از نظر سلامت بدن و ارزش غذایی آن و کاربردهای آشپزی در ترکیه و بین المللی تبلیغ شد (Turhan, 2015). علاوه بر استفاده سنتی ، استفاده از کنگر فرنگی در فرهنگ آشپزی ترکیه با دستور العمل های مختلف افزایش یافته است و با حضور سرآشپزهای خارج از کشور سهم قابل توجهی در گردشگری غذا داشته است.

مطالعه ادامه