آخرین نسخه مجله

دهکده کوچک ما

کوه بلندی بود که مو های سفید داشت  آن سوی کوه خانه های گلی و کوچکی بود ، در دنیای اطراف من از ابر هایشان خون میبارد تا باران و برف

پربازدیدترین ها

25.07.2022
ادبیات
لینک کوتاه
https://izmirtimes.gersuz.com.tr/a/7320

ازمیرتایمز مقالات> دهکده کوچک ما

دهکده کوچک ما


کوه بلندی بود که مو های سفید داشت  آن سوی کوه خانه های گلی و کوچکی بود  
آری آن بود دهکده کوچک ما. 
طبیعت آن دهکده  از زیبایی بیداد میکرد، درختان سرکش  و مست در شراب باد بیخود بود و میرقصیدن
صدای آب های روانش را میشد تا دور ها شنید. 
محبت را میشد از دیوار های گلی اش حس کرد 
با دروازه های چوبی بیشتر غرق زیبای ان دهکده میشدی
با آدم هایش حس بیگانه گی نمیکردی  محبت از گفتار  و چشمان شان بیرون میزد. 
خانه گلی ما نزدیک کوه بلندی بود 
درخت بزرگی در کنار خانه ما بود که کودکی ام  کنار آن درخت گذشت. 
چشمه یی کوچکی عقب خانه ما بود که آب سردی داشت 
لحظه ها مثل باد میگذشت در دهکده ما 
آبشار عشق در دهکده ما جاری بود 
خاطره ها حک میشد روی سنگ های دهکده ما

آری این بود دهکده کوچک ما

دنیای بی لبخند من


دنیای من دنیای پر ز بغض اشک و اه هست
مرا به دنیا آوردن که بخندم  ولی شرایط ها اشک دادن نه شادی
خوب من همینم چون دنیای من همین است
جاده های کشورمن بوی تعفن میدهند  نه عشق
دنیای اطرافم جواب عشق را با سنگ میدهند نه گل
دنیای من بیشتر اسلحه تحفه میدن به اطفال تا اسباب بازی
دنیای من دین را  دَین میدانند روی دوش های مان تا آزادی
دنیای اطراف من مولوی هایشان بیشتر به نفاق می اندیشند تا انتشار دین
افکار دنیای اطراف من گل سرخ را آغاز رابطه جنسی میدانند تا پیوند قلب ها
در دنیای اطراف من از  ابر هایشان خون میبارد تا باران و برف
بعد از لحظه یی سکوت در  دنیای اطراف من صدای بمب و گلوله های خونخوار حتمی است
دنیای اطراف من ننگ بودن را ننگ میدانند 
در دنیایی من بیشتر صدای جنگ میشنویم تا  صدای جیگ جیگ پرندگان
در دنیای من داشتن تحصیلات  داشتن پول در آینده است تا افکار بهتر 
هوای دنیای من بیشتر بوی دود میدهند تا عطر گل 
در دنیای من گفتن حق را یاوه گویی گویند 
در دنیای اطراف من برف ها روی آنهایی میبارند که بی چطر اند
در دنیای من مولوی هایش با مشرب اضو میگیرن ولی حرام میدانند
در دنیای من صدا گوش ها را پاره میکنن ولی دلها را نه
در دنیای من کسانی را که به دنیا میاوردشان  را ناقص العقل  میدانند تا یک فرشته 
در دنیای من سگ ها بیشتر وفا دار اند تا آدم های امین اش
باید گفت با اشک و اه به دنیا آمدم و همینطور ازین دنیا خواهم رفت
آری این هست دنیای من 
کاش روزی دنیای واقعی و رویایی خودم را ببینم 

آری به امید امید های گذشته ام 

 


گردآوری مجله ازمیرتایمز

عکس و متن از نوسنده افغان: علی سروری