آخرین نسخه مجله

فقط برای امروز

انسانها آنقدری که می خواهند می توانند شادمان باشند، شادمانی در درون انسانهاست و با عوامل خارجی تعیین نمی شود

20.02.2022
سلامتی
لینک کوتاه
https://izmirtimes.gersuz.com.tr/a/DCB3

ازمیرتایمز مقالات> فقط برای امروز

برنامه ای روزانه


  • (فقط برای امروز شاد خواهم بود)  این صحت سخنان آبراهام لینکلن را نشان می دهد: انسانها آنقدری که می خواهند می توانند شادمان باشند، شادمانی در درون انسانهاست و با عوامل خارجی تعیین نمی شود.
  • (فقط امروز سعی نخواهم کرد) همه چیز را مطابق میلم تغییر دهم، من سعی میکنم خودم را با آنها منطبق کنم خانواده ام و کارم را آنطور که هست خواهم پذیرفت و سعی میکنم با آنها سازش پیدا کنم.
  • (فقط برای امروز) به خودم و وجودم توجه خواهم کرد ورزش خواهم کرد و به خودم اهمیت می دهم و دقت خواهم کرد که تغذیه خوبی داشته باشم.به این ترتیب آن را تبدیل به ماشینی خواهم ساخت که به تمام خواسته ها و دستوراتم به خوبی و مطابق میلم پاسخ خواهد داد.
  • (فقط به خاطر امروز) قدرت ذهنی ام را بالا خواهم برد چیزهایی مفید و به درد بخود خواهم آموخت، ذهنم را خالی و بی استفاده نگاه نخواهم داشت، مطالبی که نیاز به دقت، تمرکز، تلاش و تفکر دارد مطالعه خواهم کرد.
  • (فقط به خاطر امروز) روحم را به سه چیز عادت خواهم داد. به کسی محبت کرده و در خصوص این کارم با هیچ کس سخن نخواهم گفت. همان طور که ویلیام جیمز گفت، فقط برای عادت دادن روحم حداقل 2 کاری که دلم می خواهد انجام خواهم داد.
  • (فقط به خاطر امروز) آدم خوب و مثبتی خواهم بود تا جایی که از دستم برآید سعی خواهم کرد خوب به نظر آیم، خوب لباس خواهم پوشید، با صدای آرام صحبت خواهم کرد، مودب رفتار خواهم کرد، مرتبا از خوبیها و زیباییها تعریف خواهم کرد، خیلی انتقاد نخواهم کرد، در هر چیزی به دنبال ایراد نخواهم گشت، سعی نخواهم کرد که انسانها را اصلاح کرده یا به آنها جهت بدهم.
  • (فقط به خاطر امروز)  زندگی خواهم کرد. مشکلات زندگی را به عنوان یک اصل یا کلیت زندگی نخواهم گرفت.
  • (فقط برای امروز) یک برنامه تنظیم خواهم کرد. ممکن است نتوانم این موضوع را تمام و کامل اجرا کنم. اما باز هم برنامه ای تنظیم خواهیم نمود. این دو چیز را از میان برخواهم داشت: عجله و بی قراری.
  • (فقط به خاطر امروز) سعی می کنم روزانه نیم ساعت از روز را آرام و بی سر و صدا به خودم اختصاص بدهم و در طی این نیم ساعت سعی خواهم کرد به آرامش برسم. در این نیم ساعت به خداوند فکر خواهم کرد و سعی خواهم کرد، دید خودم را نسبت به زندگی عوض کنم.
  • (فقط به خاطر امروز) نخواهم ترسید، مخصوصا از شاد بودن و دوست داشتن و لذت بردن از زیبایی ها، از اعتماد کردن و دوست داشته شدن هم نخواهم ترسید.

 سیبل اف. پارتریج     گردآوری مجله ازمیر تایمز