آخرین نسخه مجله

شهرزادقصه نویس

شهرزادقصه نویس

امواج حاصل از آب و آبان

گامهای فرهیختگی


 

متولد آبان ۴۸ هستم 
فیزیک خواندم ،دوره کوچ لایف و کوچ روانشناسی و اهل معنا و فلسفه 
 اینطور ادامه بدم ...

سال ۴۸ بود ،دختری با سرشتی از امواج حاصل از آب و آبان چشم به جهان گشود. 
تمام مسیر زندگی سعی بر آن داشت ،بر روی امواج دریای پر تلاطم ، زندگی کند و غرق نشود. 
میخواست در کنار شهرزاد قصه گو که داستان هزار و یکشب را رقم زد ،این بار از هزار و یک روز تلاطم امواج دریای حیات بنویسد…بدین دلیل شهرزاد قصه نویس نام گرفت. 
فیزیک و فلسفه و روان و معنا را به چالش قصه ها کشید و میکشاند.


شاید که موفق شویم خود را بیاد بیاوریم و غرق در دریای خشم و طمع نشویم، 
انگاه میتوان گفت که خویشتن خویش را یافته ایم.

گامهای فرهیختگی