آخرین نسخه مجله

روانشناسی حسی مد

بازاریابی حسی تجربیات محققان در صنعت خرده فروشی مد تعامل با محرک های بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی ولامسه و تاثیر آن بر روی برندها و محصولات

17.04.2022
مد و فرهنگ
لینک کوتاه
https://izmirtimes.gersuz.com.tr/a/f240

ازمیرتایمز مقالات> روانشناسی حسی مد

 ترجمه فارسی از زبان ترکی بازاریابی حسی در سال های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است

مفهوم روانشناسی حسی در بازاریابی مد چیست؟


بازاریابی حسی در سال های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. به همین دلیل، تحقیقات آکادمیک در زمینه بازاریابی حسی در سال های اخیر به سرعت رشد کرده است. امروزه، تجربیات حسی مورد توجه محققان در صنعت خدمات، خرده فروشی و زمینه های روانشناسی است. این تجربیات حسی شامل تعامل با محرک های بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه است. در این مرحله بیشترین تحقیقات حسی تجربیات دیداری و شنیداری است. در بازاریابی، مطالعات پراکنده ای که به بررسی اثرات حواس بر رفتار مصرف کننده می پردازند، تحت عنوان بازاریابی حسی گردآوری شده اند.

تاثیر بازاریابی حسی بر رفتارهای خرید مصرف کنندگان:


تحقیقات بازاریابی مدت‌هاست که از نشانه‌های حسی به عنوان نشانه‌های مستقل برای بررسی پیامدهای روان‌شناختی استفاده می‌کند. این نتایج بر محتوای بازاریابی مانند برندها، محصولات و خدمات تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، تحقیقات کنونی در زمینه بازاریابی حسی نشان می دهد که جنبه های حسی محصول (ظاهر، بو، لامسه، صدا و طعم) بر ارزیابی مصرف کنندگان از محصول و رفتارهای مصرف کننده خرید ناگهانی، افزایش ماندن مدت زمان در فروشگاه ها تاثیر می گذارد. قرار گرفتن در معرض محرک ها، خرج کردن پول بیشتر، افزایش تعداد مصرف خریداران در فروشگاه. بنابراین بازاریابان باید سعی کنند حواس مصرف کنندگان را تحریک کرده و به هم متصل کنند که در نهایت بر رفتار خرید آنها تاثیر گذار شود تا بر تصمیم گیری آنها را تحریک کند.

پیشنهاداتی در مورد بازاریابی حسی


با توجه به یافته‌های به‌دست‌آمده در نتیجه تحقیق ، پیشنهاداتی را که می‌توان در رابطه با استراتژی‌های بازاریابی حسی برای کسب و کارها و برندهایی که لباس‌های آماده تولید و یا به بازار عرضه می‌کنند ارائه کرد به شرح زیر است:

مشخص شده است که مصرف‌کنندگان عموماً فروشگاه‌هایی را دوست دارند که در آن پوشاک های آماده و با سلیقه خودشان به فروش می رسد. به عبارت دیگر، مصرف کنندگان برند، محصولات پوشاک آماده، خدمات ارائه شده و فضای فروشگاه را به طور کلی درک و ارزیابی می کنند. به همین دلیل، برندهایی که می خواهند ارزش خود را در چشم مصرف کنندگان افزایش دهند، باید از محرک های بازاریابی حسی استفاده کنند که توجه و علاقه گروه های مصرف کننده هدف را هم در محصولات و هم در فروشگاه هایشان به طور موثر جلب کند.

هنگامی که مصرف کنندگان محصولات پوشاک آماده را خریداری می کنند، به شدت تحت تأثیر تمام حواس مورد استفاده در استراتژی بازاریابی حسی قرار می گیرند. به عبارت دیگر به شدت تحت تاثیر تمامی محرک های بینایی، شنیداری، بویایی و لامسه قرار می گیرند، به جز حس چشایی که به دلیل ماهیت محصولات پوشاک آماده قابل استفاده نیست. وقتی محرک‌های حسی که مصرف‌کنندگان بیشتر تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بار دیگر مشخص می‌شود که مصرف‌کنندگان محصولات پوشاک آماده، خدمات ارائه شده و فضای فروشگاه را به طور کلی درک و ارزیابی می‌کنند. به همین دلیل، برندهای پوشاک آماده و کسب و کارها باید از محرک‌های بازاریابی حسی استفاده کنند که توجه و علاقه گروه‌های مصرف کننده هدف را هم در محصولات و هم در فروشگاه هایشان به طور موثر جلب کند.

محرک های حسی که مصرف کنندگان هنگام خرید محصولات پوشاک آماده بیشترین تاثیر را می‌پذیرند، عناصری مانند تمیزی، نظم، رنگ محصول، تهویه مطبوع، جادار بودن، طراحی محصول و نور هستند. همانطور که مشاهده می شود، مصرف کنندگان هنگام خرید محصولات پوشاک آماده به شدت تحت تاثیر محرک های بازاریابی حسی استفاده شده در محصولات و فضای فروشگاه قرار می گیرند. عنصر قابل توجه دیگر این است که این محرک ها هم به تنهایی و هم به صورت ترکیبی موثر هستند. به همین دلیل، برندها و مشاغل پوشاک آماده باید از تمامی محرک های حسی (بصری، بویایی، شنوایی و لامسه) برای جلب توجه و علاقه مصرف کنندگان استفاده کنند.

مصرف کنندگان هنگام خرید محصولات پوشاک آماده به شدت تحت تاثیر محرک های شنیداری قرار می گیرند. مصرف کنندگان به طور مثبت از موسیقی پخش شده در فروشگاه هایی که محصولات پوشاک آماده خریداری می کنند تأثیر می پذیرند. با این حال، موسیقی پخش شده نباید زیاد بلند باشد، در صورت امکان باید موسیقی بدون کلام (کلاسیک یا دستگاهی) یا موسیقی پاپ باشد. به همین دلیل، برندها و مشاغل پوشاک آماده باید با ایجاد لیست های موسیقی مناسب با ذائقه مخاطبان خود در فروشگاه های فیزیکی و مجازی که محصولاتشان در آن به فروش می رسد، امکان گوش دادن به موسیقی را در حین خرید در اختیار مشتریان خود قرار دهند. با این حال، لحن و حجم موسیقی پخش شده نباید زیاد باشد.

ترجمه فارسی از زبان ترکی صنعت نساجی ترکیه در سال 2021 رکورد تاریخ جمهوری را شکست داد

همچنین مصرف کنندگان هنگام خرید محصولات پوشاک آماده به شدت تحت تاثیر محرک های لمسی قرار می گیرند. مصرف کنندگان به احساسی که هنگام دست زدن به یک محصول آماده پوشاک دارند اهمیت زیادی می دهند. به همین دلیل لمس محصولات پوشاک آماده باید مطابق با انتظارات مصرف کنندگان مخاطب هدف باشد. مصرف کنندگان نیز به شدت تحت تاثیر محرک های لمسی در فروشگاه قرار می گیرند. تمیز، مرتب و جادار بودن فروشگاه تأثیر مثبتی بر تصمیم مصرف کنندگان برای خرید پوشاک آماده دارد. به همین دلیل برندها و کسب و کارها در طراحی فروشگاه های فیزیکی خود باید به تمیزی، نظم و وسعت فروشگاه اهمیت دهند.

خرید اینترنتی که در سال های اخیر اهمیت و کاربرد آن در حال افزایش است، در صنعت پوشاک آماده نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه استفاده از محرک های بازاریابی حسی در فروشگاه های مجازی کمی محدودتر است، اما بسیار مهم است. با توجه به نتایج، مصرف کنندگان به کیفیت و جزئیات عکس های محصول در فروشگاه مجازی که در آن محصولات پوشاک آماده خریداری می کنند و طراحی ساده و کاربردی فروشگاه مجازی اهمیت زیادی می دهند. به همین دلیل برندهای پوشاک آماده و کسب و کارها باید فروشگاه های مجازی خود را ساده و کاربردی طراحی کنند و به جلوه های بصری فروشگاه مجازی اهمیت دهند. محرک های بصری مورد استفاده در فروشگاه مجازی باید به گونه ای طراحی شوند که توجه مصرف کنندگان مخاطب هدف را به خود جلب کنند.

تاثیر برخی محرک‌های بازاریابی حسی بر رفتار خرید مصرف کنندگان زن برای محصولات پوشاک آماده بیشتر از مصرف کنندگان مرد است. در این زمینه، برندهای پوشاک آماده و کسب و کارهایی که مخاطبان آنها مصرف کنندگان زن هستند، باید حتما از محرک های بویایی، شنیداری و لامسه در فروشگاه ها و محصولات خود استفاده کنند. علاوه بر این، آنها باید به بصری بودن فروشگاه مجازی اهمیت زیادی بدهند. زیرا مصرف کنندگان زن در مقایسه با مصرف کنندگان مرد بیشتر تحت تاثیر این محرک ها در هنگام خرید محصولات پوشاک آماده قرار می گیرند.

 

افزایش سطح تحصیلات خریداران ، میزان تأثیرپذیری از برخی محرک های بازاریابی حسی بویایی، شنوایی و لامسه را کاهش می دهد

 

به همین دلیل، برندهای پوشاک آماده و کسب و کارهایی که دارای تحصیلات بالا (دانشگاهی و بالاتر) در مخاطبان هدف خود هستند، باید از این محرک‌ها به گونه‌ای استفاده کنند که جلب توجه کند، اما اغراق آمیز نباشد و باعث ایجاد مزاحمت برای مصرف کنندگان نشود. بنابراین، مصرف کنندگان می توانند بدون اینکه متوجه شوند تحت تاثیر قرار گیرند.

گروه های سنی مختلف در سطوح مختلف تحت تاثیر محرک های بازاریابی حسی مختلف قرار می گیرند. با توجه به نتایج، مصرف کنندگان بین 18 تا 25 سال بسیار بیشتر تحت تاثیر بصری محصول قرار می گیرند، در حالی که مصرف کنندگان در محدوده سنی 34 تا 41 بیشترین تاثیر را از تصاویر فروشگاه مجازی دارند. مصرف کنندگان 50 ساله و بالاتر بیشتر تحت تاثیر طراحی برند و فروشگاه و محرک های بویایی و شنوایی قرار می گیرند. به همین دلیل، برندها و مشاغل پوشاک آماده باید از محرک های حسی مناسب با محدوده سنی مصرف کنندگان در مخاطبان هدف خود در محصولات و فروشگاه های خود استفاده کنند.

میزان تاثیرپذیری مصرف کنندگان از محرک های بویایی در هنگام خرید محصولات پوشاک آماده بسیار بالاست. مصرف کنندگان به طور مثبت تحت تاثیر بوی مطبوع فروشگاهی قرار می گیرند که از آنجا محصولات پوشاک آماده خریداری می کنند. با این حال، ترجیح داده می شود که بوی محیط خیلی شدید نباشد و در صورت امکان، بوی مخصوص برند باشد. به همین دلیل، برندها و کسب و کارهای آماده باید عطری را که مخاطب هدفشان دوست داشته باشد، تعیین کنند، در صورت امکان، این رایحه خاص برند باشد و از این رایحه در فروشگاه های فیزیکی خود به گونه ای استفاده کنند که خیلی تند نباشد.

 

 

مصرف کنندگان هنگام خرید محصولات پوشاک آماده نیز به شدت تحت تاثیر محرک های بصری قرار می گیرند. مصرف کنندگان به شدت تحت تاثیر بصری محصولات پوشاک آماده ای هستند که می خرند و بصری فروشگاه های فیزیکی و مجازی که محصولات در آن به فروش می رسند. علاوه بر این، آنها ترجیح می دهند فروشگاه ها با رنگ های باز، روشن و زنده تزئین شوند. طراحی، رنگ ها و جلوه های بصری اکسسوری های لباس آماده باید به گونه ای باشد که توجه گروه مصرف کننده هدف را به خود جلب کند. علاوه بر این، رنگ و طرح فروشگاه با رنگ های روشن مطابق با سلیقه بصری مصرف کنندگان گروه هدف طراحی شده و مزیت های جدی را برای برند و کسب و کار به همراه خواهد داشت.


صنعت نساجی ترکیه در سال 2021 رکورد تاریخ جمهوری را شکست داد و 12.9 میلیارد دلار صادرات داشت. صنعت نساجی ترکیه که پنجمین صادرکننده بزرگ نساجی در جهان می باشد ، به تلاش های خود برای رسیدن به هدف صادرات 15 میلیارد دلاری خود در سال 2022 ادامه می دهد و قدرت خود را از تاریخ ریشه دار و چشم انداز پایداری خود برای دستیابی به موفقیت های جدید می گیرد.


سلام به آینده از مدهای گذشته: نمایشگاه اطلس بافی ترکیه

صنعت نساجی ترکیه در سال 2021 رکورد تاریخ جمهوری را شکست داد و 12.9 میلیارد دلار صادرات داشت. صنعت نساجی ترکیه که پنجمین صادرکننده بزرگ نساجی در جهان می باشد


ترجمه و گردآوری مجله ازمیر تایمز

دانشگاه اگه ازمیر
دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم طبیعی و کاربردی
گروه مهندسی نساجی

پایان نامه کارشناسی ارشد
Selen TEKİN
ازمیر 2021

ویدیو مرتبط