آخرین نسخه مجله

سنگهای نازنین من

بدبختی از آنجایی شروع شدکه یک ویروس خوش خط وخال زیبا روی زشت پندار جهان و گرفتار کرد بماند که چه ها کرد ولی بااندام من کارهای زشتی کرد

15.05.2022
ادبیات
لینک کوتاه
https://izmirtimes.gersuz.com.tr/a/709d

ازمیرتایمز مقالات> سنگهای نازنین من

 سین جاوید یک خانواده معمولی - سنگها برای که به صدا درمی آیند

سنگها برای که به صدا درمی آیند

یک خانواده معمولی


E12

ماجرا از جایی شروع شد که

اینجانب یک عدد ترازوی دیجیتال هدیه گرفتم که توانایی ثبت صدم گرم وزن روهم داشت😑

تا قبلتر از این هدیه ، به شخصه با حس ششم میزان بی ام آی (BMA ) ومیزان چربی وحتی اضافه وزن وتشخیص میدادم. 😁 مثلا روزهایی که وعده غذایی سالاد الویه ,آش رشته یا کتلت بود تشخیص میدادم حداقل دوکیلو چاق شدم و حتما ازشنبه باید رژیم شروع کنم ، روزهایی که بیشتر بیرون ازخونه بودم یا به نوعی دستم ازیخچال کوتاه بود یا سازآشپزی کردنم کوک نبود با حسی شبیه برنده شدن در مسابقات المپیک روزها روسپری میکردم و دقیقا همین روزها روزهای طلاییه کم کردن وزنم بود... سین جاوید یک خانواده معمولی - ویروس کرونای خوش خط وخال زیبا روی زشت پندار جهان و گرفتار

بدبختی از انجایی شروع شد  که یک ویروس خوش خط وخال زیباروی زشت پندار جهان و گرفتار کرد ، بماند که چه ها کرد وچه ها نکرد...

ولی بااندام من به شکل  تجمع چربی و اضافه وزن خیلی کارهای زشتی کرد که نتیجه شد ، حداقل هجده کیلو اضافه وزن 😑🙄😏🤨😐😤 .....

E13

اعتراف میکنم

تا قبل ازدواج اندام باربی مانندی داشتم بعدازازدواج و به خصوص مادر شدن کلا سیستم به نحوی شد که هر جور و با هر ترازویی خودم و میسنجیدم متوجه میشدم...

اخلاق مهمه ولا غیر 😏😊

سین جاوید طنر تلخ اعتراف میکنم فقط اخلاق مهمه ولاغیر

حساب کردم و نتیجه گرفتم با این حجم چاق شدن دیگه فقط می‌تونم رو مهربونیم حساب باز کنم...  چاقی موند و من سنگینترشدم با اجازه زمان ورزش کلیه هام سکسیفون میزدند... بازوهام صدای ویلون میداد و حس میکردم کشکک زانوهام مثل پوست روی تمبک دارن شش و هشت مینوازن 🤪 ، از گروه موسیقی که بگذریم مشکل پهلوچپ بود که تا جاییکه دانشم ازعلم پزشکی میگفت نه جای آپاندیسه نه عضو مفیدی توشه نهایتا دوتا پیچ روده است که گاهی چند باد مخالف میتونه توش بِوَزه. 😈

بادرد  پهلوکم کم شبیه شاسی شکسته ها به سمت چپ خم شدم مثل اتوبوسی که کمک فنرش شکسته ، اتوبوس از لحاظ طول وعرض والبته ارتفاع که دقیقا خودمودرهمین ابعاد میدیدم مسایل ومشکلات زنانه که کلا شاخه بزرگ وپیچیده ای ازعلوم پزشکیُ شامل میشه وشاخه های زیادی هم داره وکمترخانمی هست که بااین مسائل دست وپنجه نرم نکرده باشه ، اولین جوانه های شک و درمغزم رشد داد... 😏🧐 بــــــــــــلههههه مشکل زنانه است . 🤨😑

با مراجعه به پزشک  زنان درب دیگری از زندگی بروی چشمان بنده حقیر باز شد 😐 چنانکه کلا نه تنها چشم بلکه تمام منافذ حتی منافذ بسته مادزاد هم گشوده شدند ، مشکل زنانه فقط اخلاق نداشته ام بود ، ونبود ذره ای عشوه و کرشمه در رفتار🙄 ، که لازمه ی زندگی هر بانو ولازمه ی دلبریست .. مشکل فراتر از مسائل هورمونی بود خوشبختانه با یک سونوگرافی ساده مشخص شد .. سنگهام والبته پشمهایم که با تک تک سنگهایم در حال ریختن بود گویا دوعضو دوقلو بزرگوار کوچک با مسئولیتی بزرگ در وقت بیکاری اقدام به ساخت دیوار چین کرده بودند 😐😒 سنگهای چند میلی از دو دَهم تا دوازده دهم و حتی بیشتر  .....

منی که  از کلیه فقط اسمش و شنیده بودم و اینکه ممکن خشم و به شکل سنگ نشان بده حالا رفته بودم داخل لیست بیماران سنگ ساز وحتی سنگ اندازان جان برکف.. 🙄😑🤒

مصرف دارو شروع شد انواع آمپولای تزریقی و کپسولهای ضد سنگ وتعیین رژیم از نوع غذایی ، آمپولهای تزریقی سنگهارو به صدا درآوردن ولی عضله ای برای نشستن برای من نماند هر سمت نشیمنگاه چندین نهال گردو کاشته شد که حتی میوه هم داشتند بخش تزریقات بیمارستان با  دیدن چهره من یاد حقوق کم و وضعیت گرونی می افتادند و مثل دارت ، عضله پشت ونشانه می رفتن ....  🎯🥴  خاطرم هست آخرین بار پرستاری به همکارش گفت سنگ کلیه داره ، ده امتیازی بزن.... 😑😐 و من طبق رسوم مسلمانی اشهدمو بلند گفتم پرستار هم صدق الله وعلی العظیم و با صوت تلاوت کرد و آمپول وچون دارت به مرکز سیبل فرضی فرود آورد .

هنوزاز یادآوریش نصف بدنم فلج میشه

 


نویسندهسین جاوید   گردآوری مجله ازمیرتایمز