آخرین نسخه مجله

شعر درخت گردو

می گویند در دوره ای که پلیس مخفی ترکیه به دنبال ناظم حکمت بوده روزی او با نامزدش در باغی زیر درخت گردو قرار ملاقات می گذارند ...

پربازدیدترین ها

20.02.2022
ادبیات
لینک کوتاه
https://izmirtimes.gersuz.com.tr/a/DA65

ازمیرتایمز مقالات> شعر درخت گردو

 ترجمه فارسی درخت گردو از ناظم حکمت ران

می گویند در دوره ای که پلیس مخفی ترکیه به دنبال ناظم حکمت بود، روزی او با نامزدش در پارک گلخانه زیر درخت گردو قرار ملاقات می گذارند . ناظم حکمت می آید و زیر درخت منتظر می ماند اما ناگهان متوجه پاسبانها در اطراف پارک شده از درخت بالا رفته و منتظر رفتن آنها می ماند . در این میان نامزدش آمده مدتی در امید آمدن او زیر درخت منتظر مانده و بعد می رود و ناظم حکمت در آن اثناء طرح این شعر را در ذهنش می ریزد . در واقع توصیفی از وظعیت خود او در سر درخت است گو یی او خود درخت است.

 

درخت گردو از کاظم حکمت ران

شاعر ترک


Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz

سرم بر ابرهای کف کرده درون و بیرونم همه دریاست

ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda

من یک درخت گردویم در پارک گلخانه

budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz

تک و تنها تَرک تَرک یک گردوی پیر

Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında

نه تو آگاهی و نه پلیس

Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'ndaترجمه فارسی درخت گردو از ناظم حکمت ران

من یک درخت گردویم در پارک گلخانه

Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl

برگهايم همچون ماهي در آب چست و چالاك

Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril

برگهايم همچون دستمال ابريشمي نرم و نازك

koparıver, gözlerinin, gülüm, yaşını sil

بچین عزيزم برگي و اشك چشمانت را پاك كن

Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var

این برگها دستان من اند و من صاحب صد هزار دست هستم

Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul'a

با صدهزار دستم تورا لمس می کنم و استانبول را

Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım

برگایم چشمان من است متعجب نگاه میکنم

Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul'u

با صد هزار چشمم به تو می نگرم و استانبول را

Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım

صد هزار قلب من تپان تپان برگهایم

Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda

من یک درخت گردویم در پارک گلخانه

Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında

 نه تو آگاهی و نه پلیس

 


ترجمه و گردآوری مجله ازمیر تایمز  س.حمید رابط 

بیو گرافی  ناظم حکمت ران - Nazım Hikmet Ran

با همکاری Mi language

ویدیو مرتبط