آخرین نسخه مجله

ترجمه فارسی Dünya bu

ترجمه فارسی Dünya bu از رپر معروف ترک آنیل مورات آجار معروف به گازاپیزم که از جدیدترین های موزیک امسال 2022 این خاننده معروف می باشد

پربازدیدترین ها

4.07.2022
ادبیات
لینک کوتاه
https://izmirtimes.gersuz.com.tr/a/b065

ازمیرتایمز مقالات> ترجمه فارسی Dünya bu

گروه موزیک گازاگیزم ترجمه فارسی شعر dünya bu

ترجمه فارسی دنیا این است گازاپیزم


Ne yaparsan yap sen, dünya bu

هر کاری که بکنید، دنیا این است


Bi' gözün gök, bi' gözün toprağa dost

یک چشم به آسمان ، یک چشم دوست خاک


Nereye kaçsan, nereye saklansan boş

هر جا فرار کنی، هر جا که پنهان شوی بی فایدس


Ne yaparsan yap sen, dünya bu

هر کاری که بکنید، دنیا این است

 

Bi' ayağın çukurda carpe diem ne?

یک پاید در چاه کارپ یعنی چی؟

(( carpe در زبان انگلیسی یعنی زندگی در زمان حال و فکر نکردن به فردا))


(Hasiktir be)

لعنتی


Zaman kanımızı emer

زمان خون ما را می مکد


Ne ki başımıza gelen?

این چی بود به سرمون اومد؟


Panik yok moruk gel yaşımıza güven

نترس مروک بیا به سنمون اعتماد کنیم

(( معنی فارسی moruk  یعنی مرد مسنی که نسبت به سنش کمتر دیده میشود ))


(Hasiktir be)

لعنتی


Zaman kafamızı deler

زمان سر ما را سوراخ می کند

 

Yüzün gözün nerede bilmem

نمی دونم صورتت ، چشمات به کجاست


Geçmiş pencerede ömrün

زندگی شما در پنجره گذشته


Gelmiş hep geriden günler

روزها همیشه از پشت سر آمده اند

 

 


Paralelde yine yeniden

دوباره به صورت موازی از نو


Doğmak yok bu nasıl bi' talep?

از نو متولد شدن ممنوع ، این چه نوع تقاضایی است؟


Toprak son durağınız hâlen

خاک هنوز هم آخرین ایستگاه  است


Yatsan da kulağına sen

حتی اگر روی گوشت بخوابی


(Hasiktir be)

لعنتی

 

Ne yaparsan yap sen, dünya bu

هر کاری که بکنید، دنیا این است


Bi' gözün gök, bi' gözün toprağa dost

یک چشم به آسمان ، یک چشم دوست خاک


Nereye kaçsan, nereye saklansan boş

هر جا فرار کنی، هر جا که پنهان شوی بی فایدس


Ne yaparsan yap sen, dünya bu

هر کاری که بکنید، دنیا این است

 

Ne yaparsan yap sen, dünya bu

هر کاری که بکنید، دنیا این است


Bi' gözün gök, bi' gözün toprağa dost

یک چشم به آسمان ، یک چشم دوست خاک


Nereye kaçsan, nereye saklansan boş

هر جا فرار کنی، هر جا که پنهان شوی بی فایدس


Ne yaparsan yap sen, dünya bu

هر کاری که بکنید، دنیا این است

 

Ne yaparsan yap sen, dünya bu

هر کاری که بکنید، دنیا این است

 

گلزاپیزم ترجمه فارسی شعر dünya bu


امید های را از خود دور کنید ، وضعیت به گه کشیده شده

 

Bağırsan duymaz kimsen seni

فریاد بزنی، کسی صدایت را نخواهد شنید


Oyun yok artık küsmek niçin?

وقتی بازی نیست ، چرا قهر کنی؟


Kenarda kalmış günler gibi (gibi, gibi)

مانند روزهای جا مونده (مانند، مانند)


Bir de kimileri birileri ölü ve de dirileri görüyorlar

بعضی ها مردن و زنده را می بینند.


Perileri, yeri meri gayb

پریها ، جا ماشون گم شده


Güneşiniz doğmaz yüreğiniz mat

آفتابت طلوع نمی کند دلت کدر شده


Dümenine ortak, güvenine kan var

بر دامنت شریک ، بر اعتمادت خون هست


Bi' cebine bypass bi' cebe demans daha niceleri var

یک جیبت بای پس ، یک جیب بی عقل ، باز هم مبارک های دیگر نگفته هست


Reçetene vasiyet, ecele kucak aç

نسخه ی وصیتت رو با عجله در آغوش بگیر


Ya da kaç

ویا فرار من

 

Seni bulamaz, seni göremez sanıyor musun?

فک میکنی پیدات نمیکنه ؟ فک میکنی نمیبینتت ؟


Öyle değil ama yine bak

اینطور نیست، ببین


Seni duyamaz, seni sezemez

تورو نمیشنوه ، تورو حی نمیکنه


Biliyor musun öyle değil ama yine bak

میدونی ، اینطور نیست ، اما ببین


Geri gelinir, yine dirilir içimizde bu düşlerin yenileri, vah

برمی گردیم، دوباره برمی خیزیم، رویاهای تازه از ما، وای


Kimi delirir, kimi sevinir, kimi debelenir ama yine çare bulamaz

یکی دیوانه ، یکی خوشحال ، یکی مبارزه میکنه ، ولی باز هم نند درمانی نیست.


Ölüm orada, ölüm burada ediyor yine gözünüze baka baka dans

مرگ آنجاست، مرگ اینجاست ، باز هم به چشمان هم نگاه کنید و رقص


Ölüm şurada, ölüm duramaz geliyor yine peşinize koşa koşa kaç

مرگ اینجاست ، مرگ متوقف نمی شود، می آید، دوباره دنبالتون ، بودو بدو فرار کن

 

Ne yaparsan yap sen, dünya bu

هر کاری که بکنید، دنیا این است


Bi' gözün gök, bi' gözün toprağa dost

یک چشم آسمان است و یک چشم دوست زمین


Nereye kaçsan, nereye saklansan boş

هر جا فرار کنی، هر جا که پنهان شوی بی فایدس


Ne yaparsan yap sen, dünya bu

هر کاری که بکنید، دنیا این است

 

Ne yaparsan yap sen, dünya bu

هر کاری که بکنید، دنیا این است


Bi' gözün gök, bi' gözün toprağa dost

یک چشم به آسمان ، یک چشم دوست خاک


Nereye kaçsan, nereye saklansan boş

هر جا فرار کنی، هر جا که پنهان شوی بی فایدس


Ne yaparsan yap sen, dünya bu

هر کاری که بکنید، دنیا این است

 

Ne yaparsan yap sen, dünya bu

هر کاری که بکنید، دنیا این است

 

Ne yaparsan yap sen, dünya bu

هر کاری که بکنید، دنیا این است

 

لینک های مرتبطگردآوری مجله ازمیر تایمز  ترجمه از:  س.حمید.رابط

ویدیو مرتبط